Min placeringsfilosofi

 

Under alla mina år som aktiv placerare på börsen har jag nästan uteslutande fokuserat på större, etablerade bolag. Anledningarna har varit flera.

Lättare analys:

Större etablerade bolag har i regel alltid uppnått en styrkeposition på marknaden där framtiden är mycket lättare att sia.

Utdelningen:

Man har ofta stabila kassaflöden och stark balansräkning vilket möjliggör långsiktiga utdelningar.

Aktiens likviditet:

En aktie noterad på Large Cap måste ha ett börsvärde överstigande 10 miljarder sek. Detta garanterar att aktien har en aktiv omsättning, d v s handlas omfattande. Det i sin tur möjliggör exit i princip när som helst under börsens öppettider. I en mindre aktie kan problemet att bli ”fast” uppstå när säljtrycket blir hårt.

Med andra ord är risknivån nyckelordet i sammanhanget. Den är alltid högre i mindre oetablerade bolag. Vad som naturligtvis också är högre är potentialen. Och då är vi inne och skrapar på själva grundkärnan gällande placeringar, nämligen ”risk and reward”. Alltså, vilken avkastning kan jag vänta mig vid en viss risknivå?

Om man köper en aktie så gör man det med förhoppningen att få dels årlig utdelning, dels kurstillväxt. Sätter man en genomsnittlig direktavkastning till 4%, kalkylerar med en BNP- tillväxt på 2% samt inflation på 2%, så blir den totala avkastningen 8%. Detta skulle kunna vara en argumentation för att börsen i genomsnitt bör stiga 8% per år.

Betänker man dessutom att de flesta bolag jobbar med belåning(vilket ökar avkastningen på eget kapital), och att många verkar på tillväxtmarknader, så kan vinsttillväxten bli högre än den svenska BNP-tillväxten.

Till syvende och sist handlar dock börsen mycket om tajming. Förutsättningarna förändras konstant varför ett aktivt förhållande till aktieinnehaven ger bättre avkastning.

 

 

 

 

 • Daniel

  Mycket intressant läsning för en som inte kan något om aktier. Väntar med spänning på nästa inlägg/Daniel

 • atpmix

  Tack Daniel! 

 • Mats

  Begripligt, överskådligt och intresseväckande!

  Ser fram emot fortsättningen.
  / Mats