Inrätta elevcoacher – nu!

 

Ungdomsarbetslösheten är utan tvekan ett av samhällets just nu största problem. Om detta råder full enighet bland alla tyngre åsiktsbildare.

Nyhetsrapporteringen aktualiserar också konstant problemet med ständigt sjunkande resultat i skolan. Trots alliansregeringen påstådda krafttag i skolfrågorna så uppnår ej ett stort antal ungdomar fullt gymnasiebetyg.

Detta hänger självfallet ihop. På en allt mer krävande arbetsmarknad så är oftast det absoluta minimikravet en genomförd gymnasieutbildning.

Tusentals vettiga ungdomar går utan meningsfull sysselsättning, och riskerar att inte komma in på arbetsmarknaden. För samhället kostar detta stora pengar samtidigt som ungdomarna hamnar i uppgivenhet, och tappar tron på samhället.

I skolan kommer de sociala problemen upp till ytan, och manifesterar sig som koncentrationssvårigheter, protester och mobbing. På individnivå är bristen på vuxenkontakter och förebilder skrämmande stor.

Förslag:

Rikta ett erbjudande till ett stort urval av lämpliga och arbetslösa ungdomar att få jobba som elevcoacher. Erbjud dem en lön som överstiger aktivitetsstödet med några tusen i månaden, och ge dem en kort utbildning i hur man möter och sysselsätter skolungdomar.

Låt dem sedan etablera olika coachteam på de mest drabbade skolorna – genom att cirkulera på raster och lektioner lär de känna eleverna och blir positiva förebilder. De kan även hjälpa till med studierna och andra sociala kontakter.

Den ökade närvaron av unga vuxna, och de relationer som skapas, kommer nedbringa mobbing samt avsevärt förbättra skolresultaten.

För coacherna innebär konceptet att de får arbetslivserfarenhet, och tillfredställelsen av att ha en meningsfull och lönande sysselsättning – och för de svåranpassade ungdomarna, att de får vuxenkontakter och ny stimulans.

Projektet kan organiseras som ett samarbetsprojekt mellan arbetsförmedlingarna och skolverket och slutligen skolorna.

Det är uppenbart att vinsterna för samhället skulle vara betydande – några nackdelar kan jag inte se.

 

 • Hans

  Här har vi det! Lysande!
  kom igen nu och sprid förslaget, så att det når ända till politikerna!

 • Jonas

  Låter väldigt intressant. Jag tror att de kommer kunna vara ett stort stöd på många plan och även kunna ge en trygghet som många saknar. Dessa coacher kommer även se mkt av det som lärare inte ser, saker som kanske sker på raster osv, lite av det du är inne på.
  Framförallt kommer de vara ett oerhört stort stöd för de elever som har det tufft på hemmafronten, vilket ofta är en bidragande orsak till att de inte klarar av skolan.

  Bra förslag, fram med resurser!

  • atpmix

   Spot on Jonas!

 • Boel

  På 90-talet fanns något som hette kamratstödjare, på Eriksdalsskolan på Södermalm. De var uppskattade men drogs förstås in när det skulle sparas. Det behövs fler vuxna i skolan, både lärare och elevstödjare. Är inte så väldigt förtjust i ordet ”coach”. Får mig att tänka på baseball…

  • atpmix

   Det här förslaget skulle betala sig självt, och betydligt mer därtill, väldigt snabbt. En förutsättning är givetvis att facken inte sätter käppar i hjulet, utan accepterar en lön som överstiger aktivitetsstödet med några tusen. Anställningen ska inte ses som permanent, utan som en språngbräda till att förkovra sina erfarenheter. 

   Elevcoach signalerar enligt mig mer auktoritet än kamratstödjare. Det är viktigt att eleverna i skolan känner av hierarkin gentemot sina äldre och erfarnare coacher.

 • BitteJ

  låter som ett bra förslag, jag skulle dock vilja att dessa elevstödjare var av lite blandat slag, både studenter utan jobb som klarat högskolan och andra som misslyckats i skolan och ångrat sig olika personer behöver olika coachning.

  • atpmix

   Visst ska rekryteringsbasen vara bred. Samtidigt måste insatsen vara särskilt riktad mot de unga som står längst bort från arbetsmarknaden. Dit hör sannerligen inte studenter med högskolekompetens. Deras prognos är jämförelsevis väldigt god.

   • BitteJ

    nu vet jag inte om vi missförstod varann, men de elever som skall få stöd är naturligtvis de som står längst bort, men de elevstödjare som skall ANSTÄLLAS för att hjälpa dessa elever måste vara både arbetslösa som tidigare också haft svårt för skolan, samt studenter som läst just coachning och beteendevetenskap på högskolan som ofta också är arbetslösa efter utbildning. deras prognos som du påstår är ofta arbetslöshet efter högskolan trots att de faktiskt har specialutbildning för att coacha/förstå elever i högstadie och gymnasiet som inte klarar sin utbildning. det gäller att utnyttja alla resurser rätt, som det nu är spelar det ingen roll om du gått ur grundskolan,gymnasiet eller högskolan och inte har några kontakter, det är lika svårt att få anställning, skillnaden är ju att de med bara grundskola har mycket få jobb att söka, medan en arbetslös som klarat högskolan har fler arbeten att söka samt lättare klarar de sökta arbetena.
    Subject: [atpmix] Re: Inrätta elevcoacher – nu!

 • Lars Jonasson

  Jag har själv gjort något liknande, när jag kände att jag inte orkade med mitt gamla jobb sa jag upp mig och ordnade praktikplats på en skola. Är dock skeptisk till den typen av ”masslösning” du föreslår, folk som vill jobba med människor måste söka sig till jobben/praktikplatserna på egen hand. Skulle man hänvisa stora grupper av arbetslösa till skolorna kommer man att få med en hel del olämpliga personer. Visst man kan slänga ut dem, men i längden kommer det inte att vara populärt bland lärare och föräldrar om skolan blir en uppsamligsplats för folk som har svårt att få jobb.

  • atpmix

   Rekryteringen måste självfallet gå seriöst till. Elevcoachen måste genomgå en intervju och, som framgår i artikeln, en kort utbildning. Efter detta borde elevcoachens lämplighet kunna utvärderas. Risken med olämpliga elevcoacher är således liten.