Vad påverkar aktiemarknaden framöver?

 

Efter kraschen 2008 och bottenkänningen 2009, har en succesiv återhämtning på marknader och börser ägt rum. OMX30 tycks peggat på en nivå kring 1100, vilket nästan innebär en fördubbling jämfört med finanskrisens epicentrum.

Uppgången är dock av en närmast dopad karaktär med gigantiska stimulanspaket runt om i världen, som tillfört marknaderna oerhörda mängder likviditet. Detta självklart till priset av, på många håll, oroväckande hög statlig skuldsättning.

Så, vart tar aktiemarknaden vägen framöver? Jag tar en titt från två olika perspektiv.

Negativt:

  1. Den kinesiska tillväxten bromsar in. Kineserna vill få ner sin inflation, men samtidigt stimulera den privata konsumtionen, vilket inte är någon lätt ekvation att få ihop.
  2. Perioden med riktigt låga löner i Asien är på väg att ta slut. Det kommer att driva på inflationen och öka företagens kostnader.
  3. Råvarupriserna är långsiktigt på väg upp.
  4. Europa står inför många år av skuldsanering vilket givetvis påverkar tillväxten.
  5. Bankerna förblir försiktiga med utlåning.
  6. USA kommer fortsätta att brottas med budgetproblem i flera år framöver. Mycket på grund av oenigheten i den egna kongressen. Skattehöjningar krävs.

Positivt:

  1. Tendenser till återhämtning i USA.
  2. Centralbankerna fortsätter att tillföra likviditet – räntorna hålls låga.
  3. Hög direktavkastning gör aktier konkurrenskraftiga.

Slutsatser:

Riskerna på nedsidan överväger, och då har inte risken för något globalt trauma (t ex krig i Mellanösten) värderats. Med hänsyn till svårigheterna att få en acceptabel avkastning på ränteplaceringar måste aktier ändå övervägas. Man bör då hålla sig till högavkastande bolag med stark ställning på marknaden och dito balansräkning. Epitetet ”dansa nära utgången” bör vara vägledande.