Aktuell enfald

 

Volvo har anmält Aktuellt till Granskningsnämnden för ett inslag den 1 mars om att ”nytt sinnrikt system att undgå skatt” – det gör man rätt i.

Naturligtvis hade Rapport haft ett inslag på samma tema en och en halv timma tidigare ”Volvo betalar nästan ingen skatt i Sverige”, signerat Jan Nylander.

Sakligheten i inslagen är inte låg – den är obefintlig! Om den inte hade avskaffats och ersatts med en massiv enfald hade inte underlaget, i form av utdrag ur vissa av Volvobolagens deklarationer, hållit till att på bästa sändningstid vilseleda tittarna med tendentiöst dravel.

Verkligheten är den att Volvo, liksom alla stora svenska koncerner, håller sig till ett regelverk som våra folkvalda politiker utformat och sanktionerat. En grundpelare i skattesystemet är att om man förlorar mycket pengar ett år så får man kvitta dessa förluster mot vinster under kommande – detta är ju fullkomligt självklart och rimligt.

Alla vet att skatt är en laddad grej för alla människor. Därför krävs det viss förmåga och viss hederlighet hos dem som har att sköta nyhetsvärderingen för att inte seriösa möjligheter till opinionsbildning ska förssittas.

Är det inte fördjupning och analys de brukar tala om?