Optioner – för lägre risk

 

Derivat är tidsbestämda finansiella instrument, vars värde varierar med värdet på underliggande värdepapper eller index. De vanligaste derivaten är standardiserade köp- och säljoptioner på olika aktier och börsindex – till exempel på Stockholmsbörsens OMX30.

Jag ska här beskriva en vanlig strategi med standardiserade optioner som jag ofta tillämpat.

Låt oss säga att jag är intresserad av AstraZeneca (AZ). Kursen har på senare år inte visat någon långsiktig tillväxt men över tiden varierat i ett intervall mellan 290 – 370 kronor, vilket gett goda affärsmöjligheter.

Antag att ditt huvudalternativ är att köpa aktien för 300 kronor – men du känner för att sänka din risk något. Du kan då lova att köpa AZ-aktien för 300 kronor (under till exempel en månad) mot att du får ca 5 kronor i ersättning. Om aktien faller och står i t ex 295 kronor om en månad, kommer du att tvingas infria ditt löfte att köpa aktien för 300 kronor och har då förlorat 5 kronor på aktien – men samtidigt har du fått 5 kronor i ersättning (premie) vilket gör att du gått plus minus noll på affären. Och du har fått in aktien på ett lägre anskaffningsvärde än om du hade köpt den direkt för 300 spänn.

På fackspråk säger man att man ställer ut en säljoption i AZ på en månad till lösenpriset 300 kronor.

Vad händer med din affär om kursen vid månadens slut står i 310 kronor? Ja då kommer ingen på tanken att sälja aktien till dig för 300 kronor, varför optionen förfaller outnyttjad. Du har då gått miste om en kursuppgång på 10 kronor – men får trösta dig med att du fått 5 kronor i premie.

Förfarandet gör alltså både vinsterna och förlusterna mindre – chanserna minskar men också riskerna.

För att gå vidare med vår optionsstrategi återgår vi till antagandet att du tvingats köpa aktien för 300 kronor (anskaffningsvärdet är alltså i realiteten 295 kronor). Det naturliga är i det läget att ställa ut en köpoption (du överlåter rätten att köpa din aktie) t ex på en månad till ett lösenpris om 300 kronor. Låt oss anta att detta ger dig en premie om 2:50 kronor.

Med den nya positionen kan du acceptera att AZ-kursen faller till 292:50 utan att du gör någon förlust. Ditt utgångsläge har alltså förbättrats.

Om aktien å andra sidan stiger tillbaka till 300 kronor (eller däröver), kommer köpoptionen att utnyttjas – du tvingas då sälja ditt innehav för 300 kronor per aktie. Du har i det läget tjänat: 300 – 292:50 = 7:50 kronor, att jämföras med 0 kronor om du köpt aktien för 300 kronor två månader tidigare. Denna strategi är mycket vanlig och kallas för coverd call, d v s man utfärdar en köpoption som täcks (garanteras) av ett befintligt innehav.

Det är min erfarenhet att det nämnda förfarandet ger en högre avkastning (kanske två till tre gånger direktavkastningen) jämfört med att bara ligga still med innehavet – om kursläget är förhållandevis stabilt! Optionsstrategin kan däremot inte konkurrera med ett direktinnehav om kursen stiger kraftigt under en viss period.

 

 • Jakob

  Jakob, vad tror du om Lundin petr, nu och en tid framöver? Din rekommendation för befintligt innehav? / en annan Jakob

  • atpmix

   Hej Jakob,

   Har inte följt bolaget i detalj, men kan konstatera att det som mest ligger i blickfånget för närvarande är bolagets historiska förehavanden i exploateringsområderna. Om inte bolaget kommer upp med hyfsade svar kan nog en del institutioner bli benägna att sälja.