Svenska banker – stabila och lönsamma

 

De svenska affärsbankerna har formats och utvecklats under lång tid – ofta av kriser och samgåenden. För samhällsutvecklingen har bankerna varit oumbärliga, men också för enskilda människors välfärd och dagliga behov. Relationerna mellan bankerna och deras kunder har präglats av ömsesidigt beroende – och ofta en lojalitet som varat i generationer.

En aggressiv expansion på nya tillväxtmarknader ledde i början av 00-talet till en situation där bankerna gjorde kreditförluster i en omfattning som saknar motstycke. Utan garantier från staten hade flera av dem riskerat att gå under. Men banker får inte falla, eftersom de har en oumbärlig roll i det internationella betalningssystemet.

Staten har därför uttryckt att den alltid vid behov kommer att stötta bankerna, och eftersom den svenska staten har starka finanser är detta en förutsättning som gör de svenska bankerna extra stabila. Utöver detta har kraven på bankernas kapitalisering ökat genom tillkomsten av olika regelverk, vilket ytterligare stärkt bankernas ställning.

Största tillgången för bankerna är de stora kundstockarna – miljontals kunder som för sina dagliga liv är beroende av att ha relationer till en bank. De kan röra sig mellan bankerna men de kan inte avstå från att ha med bankerna att göra. Kundstockarna är därmed ytterst stabila. Bankernas rörelser genererar vinster i en sådan omfattning att även stora kreditförluster relativt snabbt kan absorberas.

Bäst i klassen är Handelsbanken.

Aktien har stigit på senare tid, men ger fortfarande en direktavkastning på närmare 5 procent. Eftersom vinsttillväxten (och därmed också utdelningstillväxten) åtminstone borde följa BNP-utvecklingen (med tillägg av inflationen) så kan man räkna med ytterligare 5 procents avkastning i form av framtida kursökningar.

Visst kan du tappa värde på aktien i en kraftig börsnedgång, men de underliggande faktorerna gör att du har en fundamentalt stabil placering – nästan som ett stenhus i stan.