Tillväxtens betydelse för värdet

 

Att utveckla nya läkemedel är extremt kostsamt, det handlar om flera miljarder kronor – eller till och med miljarder dollar. Och det tar lång tid, kanske upp till tio år, innan man fått alla myndighetsgodkännanden och kan börja tjäna pengar. Om man nu över huvud taget kommer så långt. Risken att stupa på vägen, och förlora allt som satsats i utvecklingsarbetet, hänger alltid som ett mörkt moln över aktieägarna.

Flera mindre forskningsbolag, som Diaymd Medical, Active Biotech och Karo Bio, har det senaste året fått uppleva att i princip allt som investerats gått upp i rök, när studier i fas III inte lett till förväntade resultat. Det är tveksamt om denna typ av företag passar på börsen.

De stora internationella läkemedelsbolagen ”Big Pharma” har en stor fördel, genom att de har starka kassaflöden från redan godkända läkemedel. Men även här visar sig riskerna svårbemästrade. AstraZeneca lider sedan lång tid tillbaka av en svag forskningsportfölj (Pipeline), vilket lett till att aktiekursen inte visat någon trendmässig tillväxt de senaste femton åren!

Men den svensk-brittiska koncernen har inget annat val än att oförtrutet forska vidare, trots en mängd bakslag. I potten ligger möjligheten att hitta en ”blockbuster”, d v s ett läkemedel som säljer för mer än en miljard dollar per år i tjugo år. Sådana har man haft flera som nu är på väg att förlora eller har förlorat sina patent. Ett sällsynt glädjeämne är det nyligen godkända Brilinta, mot hjärt- kärlsjukdomar, som skulle kunna bli en blockbuster.

Ett internationellt läkemedelsföretag som däremot har vind i seglen är danska Novo-Nordisk. Företaget är världsledande inom diabetesbehandling, med inte bara den bredaste forskningsportföljen på diabetsområdet, utan också ett stort urval avancerade injektionshjälpmedel. Dessutom har Novo Nordisk en ledande position på områden som blödningsbehandling, tillväxthormonbehandling och kvinnohälsa. Kursutvecklingen har varit fantastisk, bara de senaste tre åren har aktien stigit från 250 till 800 danska kronor.

AstraZeneca värderas för närvarande till ett P/e-tal om 6, vilket innebär att aktiekursen motsvarar 6 gånger den aktuella vinsten per aktie. Novo Nordisk värderas till ett P/e-tal om drygt 20. Man kan alltså säga att skillnaden mellan en stark och en svag pipeline är 14 gånger aktuell vinst!

Om AstraZeneca haft samma tillväxtutsikter som NovoNordisk skulle aktien alltså haft en kurs på 1000 kronor.

Vilken av aktierna är då den med högst risk? Det kan ingen svara på. Men det är inte självklart att AstraZeneca är det sämre valet. Förväntningarna är extremt låga, och jag har tidigare visat hur aktien kan utnyttjas för olika optionsupplägg.

 

 

  • Malla

    Ser fram emot analysen av telekom!