Volvo visar vägen

 

Utan fler initiativ från större privata aktörer så kommer ungdomsarbetslösheten att förbli ett stort samhällsproblem. Därför är det otroligt viktigt, inte minst som symbolhandling, att landets största industriklenod nu lanserar ett ettårigt betalt utbildningsprogram under 3 år på sammanlagt 450 miljoner kronor. Totalt kommer det att röra sig om runt 1200 nya utbildningsjobb.

Man kan kanske få intrycket att det bara skulle handla om välgörenhet. Men det är helt felaktigt. För att kunna befästa sin världsledande position är det för Volvo helt avgörande att kunna locka till sig hungrig och lojal arbetskraft, helst i en ung och utvecklingsbar ålder.

Samma sak gäller för hela den svenska industrin, vilket innebär att det borde kunna skapas fler liknande möjligheter. Vad som krävs är initiativkraft både hos det privata näringslivet och hos de statliga och kommunala aktörerna. Om de hundra största arbetsgivarna tog hand om vardera 1000 ungdomsjobb så skulle detta ge en enorm impact på ungdomsarbetslösheten.

Jag har själv i ett tidigare inlägg pläderat för elevcoacher, vilket skulle skapa en win-win för ungdomsarbetslöshet och mobbing. För sådana projekt är den samhällsekonomiska nettokostnaden sannolikt en vinst. Det nämnda Volvoprojektet blir säkert också en vinstaffär på sikt.

Det som nu krävs är att alla opinionsbildare anslår samma tonart. Näringslivet och industrins företrädare framställs idag ofta som egoistiska och skatteskygga.

Det här är ett utmärkt tillfälle att ändra på den imagen.