Kompromissens dilemma

 

I går kväll intervjuades Mona Sahlin i det nya programmet ”Min sanning” i SVT. I en passus av programmet tillfrågades Sahlin om vad hon ångrar mest under sin tid som partiledare?

Svaret var att den eftergift hon gjorde när Socialdemokraterna frångick singelsamarbetet med miljöpartiet, och tog med vänsterpartiet i ett organiserat samarbete om regeringsmakten, var det största misstaget.

Detta har nog de flesta anat tidigare. Men det intressanta är Mona Sahlins egen bekräftelse på att hon gav efter för något hon inte trodde på.

Det är ett välkänt faktum att politik handlar om kompromissande, vilket i sin tur alltid måste leda till en diskussion om var gränserna ska dras? Mona Sahlin ansåg att hon skulle ha avvisat kravet på att ta med vänsterpartiet och i stället varit beredd att ta konsekvensen av detta.

Min bedömning är att den fackliga mobiliseringen mot henne då tvingats ge vika, och att Lars Ohlys negativa inflytande på valrörelsen därmed uteblivit.

Detta kan vi dra lärdom av. Mona Sahlin tvingades under hela valrörelsen stå upp och intyga att hon trodde på samarbetet med vänsterpartiet. Förutom att hon tvingades att tala osanning, är det på något sätt ett anständighetskrav att man själv tror på det man säljer. Annars vilseför man väljarna.

Nu försökte hon sälja en framtida regering som hon själv inte trodde på, vilket bör ha varit en del av förklaringen till det dåliga valresultatet. Detta är både logiskt och rimligt.

 

 

 

 

 

 

  • Eva Adam

    Mona Sahlin efterkonstruerar för att vinna sympatier. Sanningen är den att det var Vänsterpartiet som förlorade på samarbetet. När Mona Sahlin uteslöt Vänsterpartiet ur samarbetet gick ju som bekant sympatierna upp för Vänsterpartiet, som hade allt att vinna på att profilera sin egen politik. Det fanns en spricka inom det Socialdemokratiska partiet och många av dem hade valt att rösta på Vänsterpartiet, vilket hade givit det så kallade vänsterblocket ett bättre valresultat och vi hade kunnat hindra fyra år till av detta borgerliga inferno.