Lär av historien

 

Att Sverige sedan mitten av 1990-talet haft en positiv ekonomisk utveckling är ingen slump. En rad viktiga reformer och beslut har genomförts. Jag har tidigare nämnt det finanspolitiska ramverket som exempel. En annan milstople inträffade 1997 när arbetsmarknadens parter slöt ett banbrytande avtal – Industriavtalet.

Sverige hade under 1970- och 1980-talen och början av 1990-talet haft en katastrofal ekonomisk utveckling med ständiga devalveringar och hög inflation. En stor anledning till den höga inflationen var de uppblåsta löneavtalen som inte tog hänsyn till rådande produktivitets- och tillväxtnivå. Resultatet blev en urholkad ekonomi där hela den framförhandlade löneökningen, och mer därtill, åts upp av inflationen.

Vi levde alltså i själva verket med reallönesänkningar och blev allt fattigare gentemot omvärlden. För att motverka sysselsättningsförluster i den privata sektorn blåstes den offentliga sektorn upp ännu mer, vilket ytterligare triggade den nedåtgående spiralen.

Som en del i ett åtgärdsprogram för Sverige uppmanade den dåvarande socialdemokratiska regeringen i mitten av 1990-talet arbetsmarknadens parter att utarbeta nya former för lönebildningen. Och det var i den processen som Industriavtalet jobbades fram.

Avtalets kärna var att den konkurransutsatta industrin måste vara vägledande även för andra branscher när nivån i löneavtalen sätts. Endast på så sätt kan konkurrenskraften bevaras och inflationen hållas i schack.

För den som kan sin historia ger därför det dagsaktuella strejkhotet från LO-förbundet Handels en obehaglig känsla av 1970-tal. Årets industriavtal landande på 2,6 procent i löneökningar. Handels kräver nu i sammanhanget orealistiska 4,7 procent och man är dessutom uppbackad av en rad andra fackförbund som varslat om sympatiåtgärder.

Under femton års tid har principerna från Industriavtalet 1997 tjänat Sverige mycket väl. Reallöneökningarna har under perioden varit betydande samtidigt som inflationen hållits låg. Skulle Handels strategi vinna framgång riskerar Sverige att en olycklig lönespiral bryter ut.

Det skulle ingen tjäna på.