SKF – an old star

 

SKF hette från början Svenska Kullagerfabriken och var ett av de snilleföretag som grundades på svenska uppfinningar i slutet av 1800-talet. Den industriella utvecklingen kring förrförra sekelskiftet gav företaget en fantastisk utveckling. Bland annat tillkom Volvo som ett dotterbolag till SKF under 1920-talet. Vad som sedan hände med Volvo känner alla till.

I mitten av 1970-talet avtog dynamiken både i industrinationen Sverige och i SKF. Kullager hade blivit en bulkvara som var utsatt för hård prispress. Men liksom konungariket Sverige lyckades också SKF vända utvecklingen. Lösningen blev i SKF:s fall att, i samarbete med olika sluttillverkare, utveckla mera avancerade applikationer och att integrera dessa i hela värdekedjan. I dag går SKF starkt på alla kontinenter.

En viktig förklaring till den positiva utvecklingen är att SKF har lyckats knyta till sig skickliga företagsledare som Lennart Johansson (far till förre Volvochefen Leif Johansson), Mauritz Sahlin, Sune Carlsson och numera Tom Johnstone.

Av tradition är SKF det verkstadsbolag som inleder rapporsäsongen – det sätt som bolaget beskriver sina framtidsutsikter på, brukar därför vara avgörande för börshumöret.

Rapporten som kom i morse var något bättre än förväntat. Utvecklingen i USA är överraskande bred och positiv, medan utvecklingen i Europa är tudelad. Där går leveranserna till fordonsindustrin sämre och till den övriga industrin bättre. I Asien har utvecklingen varit svag, men är på väg att förbättras. För samtliga affärsområden förutses en tillväxt under kommande kvartal, enligt Tom Johnstone.

På börsen värderas SKF något högre än Volvo, P/e-talet är ca 12. Direktavkastningen är ca 3,5 procent. Min uppfattning är att SKF definitivt bör ingå i en svensk aktieportfölj, och värderingen av aktien är för närvarande inte utmanande.

I ett tidigare inlägg pekade jag på förhållandet att Volvos kunder är beroende av tillgång till bankfinansiering, vilket i ett mera ansträngt läge för de europeiska bankerna skulle kunna skapa vissa problem. För SKF är fordonsindustrin en viktig kundkategori, men inte den enda, vilket gör motståndskraften större.