Telia Sonera och etiken

 

Efter Uppdrag Gransknings program i onsdags kväll har Telia Sonera (Telia) hamnat i skottgluggen. Det är helt berättigat – och lika berättigat är det att ifrågasätta bolagets agerande.

Programmet visade hur Telia, genom sina intressebolag i ett antal före detta sovjetrepubliker, ställer sina tjänster till tvivelaktiga makthavares förfogande, för att registrera och förfölja förmenta motståndare. Ett antal vettiga personer i Vitryssland framträdde och belyste problematiken.

Den moderna tekniken gör teleoperatörerna till veritabla Secret Service-företag. För att inte detta ska kunna missbrukas kan tillträde till databaser och uppspårningstjänster enbart ges med stöd av nationell lag.

Telias VD Lars Nyberg försvarade sig med att Vitryssland anmodat Telia att biträda regimen med stöd av lagen – vilket han i och för sig beklagade. Som motvikt framhöll han det stora värdet av att även folk i diktaturer har tillgången till Internet.

Det sistnämnda är naturligtvis sant. Men huvudskälet till att man tiger och samtycker är naturligtvis att man tjänar stora pengar på dubbelmoralen.

Jag tycker personligen att problemet med den nämnda teknikexporten har stora likheter med vapenexporten – där vi ju trots allt är allmänt överens om att sådan inte ska ske till regimer som utnyttjar vapnen mot sina egna medborgare.

Det är i sammanhang som det här beskrivna som en affärsmoral behövs. Om inte stora internationella teleoperatörer kan gå samman om en uppförandekod mot diktaturfasoner, och detta biter på problemet, så måste det få kosta något att hålla på etiken.

Utan ett konsekvent handlande kan man ju inte räkna med någon framgång i kampen för mänskliga rättigheter.

Det finns alltför många sammanhang där man vrider ihop en förklaring för att kunna fortsätta att tjäna pengar – och slippa se sanningen i vitögat.

 

 

 

 

 

 

  • fransolsson98

    För många år sedan så berättade min granne för mig att han ringt telia för att beställa bredband.
    Killen som han pratade med pratade mycket dålig Svenska och till slut så fick min granne fram sitt budskap till teliakillen som svarade: nej du får inget bredband för du är inte Svensk!Min granne bor i Sverige under maj till augusti och är skriven i utlandet och därför finns inte min granne i det Svenska stasiregistret!Min granne som redan var kund hos teli sedan 45 år talade då om för teliakillen vem av dom båda som var mest Svensk, och bad även om att telia med omedelbar verkan stängde hans telefoni med telia!
    Det är Sverige i ett nötskal!