Om förmögenhetsbildning

 

Att den som vill skapa en förmögenhet måste ta större risker, än den som nöjer sig med att förvalta det han har, behöver knappast påpekas. Dessutom krävs, som i många andra sammanhang, talang och motivation.

Betraktar man historien kan man konstatera att de största förmögenheterna skapats av entreprenörer som blivit framgångsrika företagsbyggare – exempel saknas inte varken i Sverige eller utomlands. Att bli entreprenör med målet att tjäna stora pengar som den främsta drivkraften hör sannolikt inte till vanligheterna – det handlar nog snarare om att brinna för en idé.

Vanligare är, om man har målet att skapa en förmögenhet, att investera i finansiella tillgångar. Börsnoterade aktier är det man först kommer att tänka på, men jag vill också räkna fastigheter som en finansiell tillgång.

Båda tillgångsslagen är sådana att de kan belånas till betydande belopp – vilket självfallet ändå kräver att kreditgivarna känner förtroende för investeraren. Nästa förutsättning är att investeringen ger en avkastning som täcker räntekostnaderna på lånen.

Förutsättningarna är i detta avseende gynnsamma. Direktavkastningen på många aktier, liksom på fastigheter (bostadsfastigheter i Stockholm undantagna) är sådan, att en relativt aggressiv belåning kan finansieras. Å andra sidan präglas bankerna av en försiktighet som tenderar att strypa möjligheterna i praktiken.

Avgörande är att våga gå mot strömmen. Detta innebär inte att man måste hitta unika affärsmodeller, men att man genomför sina affärer vid tidpunkter när andra inte vågar. Helt enkelt när det ser som sämst ut på börsen eller fastighetsmarknaden – när priserna är som lägst. Denna timing är helt avgörande, och när den kombineras med finansiell uthållighet och tålamod, blir resultatet ofta att nya förmögenheter skapas.

Det sagda kan verka självklart, men är i praktiken inte så lätt att genomföra.

Jag nämnde inledningsvis att det krävs talang och motivation – viktigast av dessa är motivationen. Den gör att du lär dig allt du kommer åt om ett investeringsområde, och att du skapar de rätta kontakterna. Oddsen är nu på din sida.