Ny vitalitet i Sandvik

 

Till skillnad från oss människor som inte kan göra mycket åt att vi blir äldre, så kan företag föryngras och vitaliseras. Det går dock inte automatiskt, utan kräver att signalerna om bristande dynamik uppfattas, och leder till nya strategiska beslut. Dagens kvartalsrapport från Sandvik tyder på att man lyckats vända en period av viss stagnation.

Liksom Volvo och SKF tillhör Sandvik våra industriella klenoder, med långt mer än hundra år på nacken. Från att från början ha varit ett traditionellt järnbruk med det tidstypiska namnet Sandvikens Jernverk AB, med inritning på produktion av handelsstål, har bolaget vuxit till en högteknologisk världskoncern med inriktning på metallbearbetning, materialteknik samt utrustning för gruv- och anläggningsindustrierna.

Den är den här typen på företag som spelat en avgörande roll för skapandet av den svenska välfärden – utan dessa hade politikerna inte haft någon sådan att fördela.

Sandvik fick för något år sedan en ny koncernchef som heter Olof Faxander – född 1970. Faxander kom från samma jobb på SSAB, och bröt därmed med praxis inom Sandvik – att välja chefen bland de redan anställda. Han har också ifrågasatts av gamla sandvikare för sina oortodoxa beslut.

Dagens rapport måste tolkas som en bekräftelse av Olof Faxanders insatser, som handlat om en ny strategisk inriktning, nya finansiella mål samt en koncentrerad och föryngrad organisation.

Kvartalsrapporten andas betydligt mera optimism än man förväntat sig – särskilt om man dagligen lever med intrycket av skuldkrisen i Europa. Orderingången för Sandvik ökade med hela 13 procent – och var den högsta någonsin! Faktureringen ökade med 10 procent och vinsten per aktie steg från 1:71 till 2:09 kronor.

Vidare sägs att marknadsbilden är stabil i Europa och stark i Nord- och Sydamerika, men splittrad i Asien där utvecklingen i främst Kina varierar påtagligt mellan olika segment. Olof Faxander framhåller också att en hel del positiva effekter av de pågående förändringarna kan förväntas framöver.

På börsen belönades Sandvik med en kursuppgång på över 10 procent på fredagen. Nyckeltalen är inte utmanande – P/e-talet är mellan 12 och 13 och direktavkastningen 3 procent.

Flera analytiker har uttryckt en ökad tilltro till Sandvikaktien.