En titt på börsen

 

Marknaderna har de senaste veckorna präglats av olust inför utvecklingen i Grekland. Stockholmsbörsen har tappat årets uppgång och är nu tillbaka på samma nivå (OMX30= 1000) som vid årsskiftet.

I en kort genomgång som jag gjorde för ca två månader sedan, ”Vad påverkar aktiemarknaden framöver?” såg jag fler negativa än positiva faktorer – särskilt om man tittar ut över världen. Och egentligen har inget påtagligt förändrats i dessa avseenden – möjligen med undantag av att oljepriserna kommit ner en bit.

Det som hänt är att svenska aktier fallit med ca 10 procent sedan dess.  I förhållande till såväl vinster som utdelningar framstår de stora bolagen som attraktivt värderade.

På det nationella planet kan också några viktiga iakttagelser göras.

Avtalsrörelsen har präglats av återhållsamhet, vilket ger börsbolagen ett fortsatt fördelaktigt kostnadsläge. Efterfrågan på svenska statspapper är så stor att räntorna fortsätter att falla – den så kallade realräntan är numera negativ. Slutligen aktualiserar regeringen åter igen en sänkning av bolagsskatten.

Allt detta är positivt för värderingen av svenska aktier, eftersom det stärker resultaten och sänker förräntningskraven. Är jag då beredd att säga att det är köpläge?

Om jag vore politiker skulle jag svara: Både ja och nej!

Det som bekymrar mig mest är eurokrisen – både på kort och lång sikt. På kort sikt tror jag att ett sammanbrott i Grekland kan sända chockvågor genom börserna, därför blir mitt råd att vara försiktig med aktieköp, de låga värderingarna till trots.

Men om vi får ett sammanbrott i Grekland som skickar ner börserna till ännu lägre nivåer ska man vara beredd. Då kan det vara dags att testa sitt mod och satsa rejält på ett antal ”blue chips”.

Och då behöver man inte gå över ån efter vatten. Svenska aktier ligger bra till!