Aktier

Concordia Maritime – köpläge

 

Den internationella sjöfartsmarknaden befinner sig i bottenläge. Frakterna för torrlast (Baltic Dry Index) har på två år fallit med 75 procent och för olja (Spot/VLCC) med ca 80 procent. Detta innebär att de flesta rederier gör groteska förluster, och flera stora aktörer har ställt in betalningarna. Orsaken till utvecklingen är en beställningshysteri av nya fartyg som utlöstes av de goda åren i mitten av decenniet. Tankflottan i världen har de senaste fem (5) åren ökat … [Läs mer...]

What about Facebook?

 

With a view to today´s market introduction of hyper hyped Facebook I´d like to point out some simple facts. In 2011 Facebook earned around one (1) billion USD, corresponding to an EPS of approx 0.40 USD. The introduction price was 38 USD, which initially rose to 43 USD. This implies a valuation around 100 billion USD and a Price/earnings-ratio of approx 100! Normal blue chips have around 10 – 15. The expectations indicated by this valuation are enormous. Just to motivate today´s … [Läs mer...]

En titt på börsen

 

Marknaderna har de senaste veckorna präglats av olust inför utvecklingen i Grekland. Stockholmsbörsen har tappat årets uppgång och är nu tillbaka på samma nivå (OMX30= 1000) som vid årsskiftet. I en kort genomgång som jag gjorde för ca två månader sedan, ”Vad påverkar aktiemarknaden framöver?” såg jag fler negativa än positiva faktorer – särskilt om man tittar ut över världen. Och egentligen har inget påtagligt förändrats i dessa avseenden – möjligen med … [Läs mer...]

Sensodetect

 

Jag har tidigare skrivit om min placeringsfilosofi som innebär att i första hand handla med de mest likvida aktierna. Trots detta vill jag kort redogöra för en aktie där jag tycker att affärsidén och potentialen är så pass intressant att jag är beredd att frångå mina principer.  Bolaget heter Sensodetcet och är noterat på Aktietorget. Bolaget har en unik produkt, ett mätinstrument kallat Sensodetect-R-BERA, med vilket bland annat schizofreni och ADHD kan diagnostiseras. … [Läs mer...]

Skanska

 

Jag finner ett nöje i att emellanåt presentera våra anrika börsföretag - för mig påminner de om celebriteter. Tidigare har jag i dessa spalter i korthet beskrivit verkstadsbolagen Volvo och SKF - samt helt nyligen H&M. I det följande har turen kommit till Skanska. För tjugotalet år sedan, eller något mer, hette bolaget Skånska Cementgjuteriet, vilket röjer både dess ursprung och dess verksamhet. Men när expansionen tog fart i USA så dög inte det gamla fina namnet utan … [Läs mer...]