Politik

Den fantastiska återhämtningen

 

McKinsey & Company har i samarbete med McKinsey Global Institute nyligen publicerat rapporten Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Liknande rapporter kom 1995 och 2006. Rapporten som belyser perioden 1993 – 2010 målar bilden av ett land som tagit sig samman och vänt en negativ utveckling till en positiv dito. Det är trevlig läsning. Hösten 1992 var emellertid läget akut. Statens upplåning skenade och förtroendet var kört i botten. Dagslåneräntan slog … [Läs mer...]

Eurobonus – del 2

  

För några dagar sedan skrev jag om ett begrepp jag kallat eurobonus. Med detta menade jag skillnaden mellan en normal låneränta och den lägre ränta som Sverige och en del lågt skuldsatta länder för närvarande kan låna till. Min poäng var att denna bonus över tid blir stora belopp, som tillfaller de välskötta länderna – förs Sveriges del kanske mer än 200 miljarder SEK över en tioårsperiod. Störst är denna effekt i Tyskland, som är euroområdets största och … [Läs mer...]

Vissa länder får en eurobonus

  

Eurokrisen skapar under ytan dramatiska konsekvenser som jag vill beröra i två olika inlägg. Det första, som kommer här, handlar om något jag kallar eurobonus. Den ifrågasatta kreditvärdigheten på många av de nationella obligationsmarknaderna har lett till en överefterfrågan på statspapper utgivna av de välskötta ekonomierna, vilket i sin tur drivit ner räntorna till helt onaturliga nivåer. De välskötta ekonomierna kan därför låna till räntenivåer som understiger … [Läs mer...]

Politikens sortiment

 

Söndagens SIFO visade inga dramatiska förändringar i väljarsympatierna. Socialdemokraterna planar ut på 36,7 procent och Moderaterna minskar med en 1,4 procentenheter till 27,7 procent. Notabelt är att Sverigedemokraterna ökar med 1,9 procentenheter till 6,6 procent av de tillfrågade. Det som kan utläsas är att två tredjedelar av väljarna föredrar något av de två stora ”statsministerpartierna”, vilka för övrigt lägger sig allt närmare varandra. S och M är som … [Läs mer...]

Grekland – kanske en kreativ förstörelse

 

Jag har i ett tidigare inlägg ”Grekland nära sammanbrott” försökt göra mig en bild av vad som väntar Grekland. Det är ingen munter läsning. Det jag nu funderar på är vad som kan hända landet – på längre sikt? Kan det möjligtvis bli något positivt? Teorin om ”kreativ förstörelse” lanserades av nationalekonomen Joseph Schumpeter 1942, för att beskriva hur destruktiva skeenden kan bana väg för nya framgångar. Kanske den kan säga något när det gäller … [Läs mer...]